Select Page

Velkommen til Round Table 123

Round Table i Vamdrup er en klub for mænd mellem 20 og 40 år, der under mottoet – Adopt – Adapt – Improve, har til formål at fremme medlemmernes udvikling gennem engagement og fri debat, at udvide medlemmernes kontaktmuligheder uden for deres omgangskreds og profession samt at virke for forståelse og venskab, såvel nationalt som internationalt, uanset race, tro eller politisk overbevisning.

Round Table Danmark

Round Table Danmark blev i 1936 den første Round Table organisation uden for England. Den første klub i Danmark blev stiftet i København med Mogens Lichetenberg som formand og Børge Bülow-Jacobsen som næstformand.

Round Table International

Round Table blev stiftet i 1927 af Erminio William Louis Marchesi i Suckling House i Norwich som en udspringer af Rotary. Round Table blev stiftet for at skabe en klub hvor unge mænd kunne mødes og udveksle erfaringer og tanker uden at være undergivet ældre medlemmers påvirkning.

Bestyrelsen 2019/2020

Peter Andersen

Peter Andersen

Formand / Chairman

Mike Jørgensen

Mike Jørgensen

Inspektør

Morten Gejl Petersen

Morten Gejl Petersen

Næstformand / IRO

Martin Harder Hafstrøm

Martin Harder Hafstrøm

Sekretær

Jesper Jørgensen

Jesper Jørgensen

Kasserer